Renata Johnová, PhDr., CAAE DESS

„Mateřština i ostatní jazyky jsou přirozenými prostředníky v chápání světa plného proměn“

Nemám ráda středoškolské „filatelisty“, tj. studenty, kteří pracují pouze kvůli odměně vyjádřené jedničkou. Učíme se celý život, snažíme se porozumět světu, do něhož jsme vstoupili coby poutníci a který je neustále ve stavu proměn. A jazyky – ať již mateřština nebo angličtina, francouzština, arabština nebo svahilština – nám umožňují chápat, získávat rozhled přesahující českou kotlinu, vážit si druhých a získat i jejich respekt. Nehovořme o „cizích“ jazycích, jde jen o jiné seskupení zvuků k vyjádření téhož, vede k naplnění komunikace, je to velký pomocník na cestě poznání i sebepoznání.
Renata Johnová

Vystudovala angličtinu a ruštinu, obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po úvodní praxi převážně v mezinárodní administrativě, ať již v IKEM ve spolupracujícím středisku Světové zdravotnické organizace pro koordinaci národních programů prevence ischemické choroby srdeční nebo po r. 1989 mezi jiným ve funkci administrátorky kanceláří při spolupráci s mezinárodními farmaceutickými koncerny, se rozhodla, že má už dost životních zkušeností, aby je mohla i předávat, a přijala nabídku Akademického gymnázia, kde začala vyučovat angličtinu.

Musela si proto doplnit vzdělání studiem psychologie a pedagogiky na své alma mater a získala též mezinárodní kvalifikaci pro výuku anglického jazyka v Hilderstone College v Broadstairs v Kentu, zařízení, s nímž spolupracovala i v následujících letech, především při přípravě svých studentů ke Cambridgeským zkouškám FCE a CAE. Sama se stala certifikovanou zkoušející FCE Cambridge exam. Dále si rozšířila svou aprobaci v programu CŽV na Pedagogické fakultě UK o výuku francouzštiny. Své jazykové znalosti nabyla převážně v přirozeném prostředí. Angličtinu v anglické střední škole, francouzštinu na stážích ve Francii při studiu podnikového managementu s výslednou kvalifikací DESS CAAE.

Po dvanácti letech strávených výukou gymnazistů přešla do Konzervatoře Duncan centre, kde opět již dvanáct let vyučuje konzervatoristy, adepty současného tance. Své předchozí zkušenosti z jazykové výuky zúročila při tvorbě koncepce výuky angličtiny v konzervatoři, zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí pak při podpoře aktivit převážně v rámci programu ERASMUS. Zde opět navázala i na svoji spolupráci s Hilderstone College při organizaci jazykových kurzů v Anglii, zaměřených pro konzervatoristy na specifikum tance a kulturního rozvoje. V tomto období pro prohloubení svých znalostí v oblasti divadla a souvisejících profesí se zúčastnila dvou běhů U3V pořádaných DAMU v Praze.

Má za sebou i rozsáhlou práci překladatelskou, hlavně odborných textů z oblasti umění a medicíny, ale i titulkování dokumentů a překlady pro realizaci české verze více než stovky převážně historických dokumentů. Řada z nich byla též z prostředí Afriky, kde strávila i část svého života, a to v Ghaně a později v Nigérii. Proto také příležitostně spolupracovala s neziskovou organizací Humanitas Afrika v Praze.

Důležité milníky Renatiny kariéry

2. polovina 80. let - IKEM: spolupráce s Ing. Pacltem, počítačovým mágem při vyhodnocování epidemiologických studiích, první setkání se zpracováním dat a údajů prostřednictvím tehdy revolučního IBM PC AT systému.

1. polovina 90. let - práce pro Cilag AG, Janssen, ROC - poznání tvrdých požadavků mezinárodních farmaceutických koncernů na zaměstnance v prostředí tržní ekonomiky.

2. polovina 90. let - výuka angličtiny a později i francouzštiny na Akademickém gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze. Ve spolupráci s PaedDr B. Dvořákem první koncepce směřování výuky angličtiny k její certifikaci - FCE a CAE Cambridge exams v republice. Současně zahájení spolupráce s Hilderstone College, Broadstairs, Kent, UK.

Konzervatoř Duncan centre - výuka angličtiny, tvorba její koncepce.

A nyní je v Artionu.