Den laskavosti

Laskavost můžeme chápat jako schopnost projevovat ohleduplnost, soucit či ochotu pomáhat druhým. Je to mnohem více než jen zdvořilost. Je to způsob, jakým jednáme a naše chování ve vztazích s ostatními. Tato jednoduchá (a přitom mocná) vlastnost zlepšuje náš každodenní život. Není o velkolepých gestech, ale o nenápadných projevech ohleduplnosti a péče.

Laskavost má bezprostřední vliv na naši náladu a pocity. Když jsme laskaví k sobě i k ostatním, uvolňujeme endorfiny – „šťastné hormony“, které nám přinášejí radost a pocity spokojenosti. Laskavost navíc vytváří pozitivní atmosféru kolem nás. Jedno zdánlivě malé gesto může vyvolat řetězovou reakci.

Jak na to? 

Usmějte se. Nabídněte podporu. Oceňte druhé. Snažte se vcítit do pocitů ostatních. Sdílejte svou laskavost s ostatními.

Vydali jsme se do ulic s mikrofonem a kamerou ...

Co pro Vás znamená laskavost?

 • “To je všechno. To jsem já a všechno. Laskavost je velice důležitá.”
 • “Laskavost je základní lidská vlastnost.”
 • “Být hodná, citlivá, laskavá. Být moudrá. Ne chytrá, ale moudrá.”
 • “Asi nějaké dobrodiní k ostatním lidem.”
 • “Lidi na sebe prostě musí být hezký a dělat některý věci, i když jim to nepřinese nějaký osobní prospěch, aby prostě udělali hezký den těm ostatním”
 • “Myslím, že by to měla být jedna ze základních lidských vlastností, která si myslím, že by měla být přirozená.”
 • “Asi něco, co by mezi lidmi mělo být automatické.”
 • “Že jsi hodnej prostě.”
 • “Služba druhému, služba bližnímu”
 • “Být vstřícný k druhým lidem.”
 • “Usmívání se na lidi. Být hodný a milý celkově.”

Jaký si myslíte, že má laskavost vliv?

 • “No ten nejlepší! Ale lidi jsou na sebe laskaví málo. To je v podstatě skoro až smysl života, aby na sebe lidi byli laskaví. Pak by nám všem tady bylo líp.”
 • “Ve společnosti hodně velký vliv. Na děti, na dospělý, na všechny.”
 • “Laskavost udělá lidem lepší den. Nebo když máte přátele, kteří jsou na vás laskaví, tak potom máte větší důvěru k lidem.”
 • “Podle mě je to strašně důležité, protože když se vám takhle jenom z ničeho nic stane nějaká laskavost, tak vám to prostě zlepší náladu nejvíc. I když je to třeba bez nějakého hlubšího důvodu a je to jenom kvůli té laskavosti tak to je podle mě nejlepší.”
 • “No, kdyby na sebe všichni lidi byli laskaví, tak by byl lepší svět a nežili bychom v tom, v čem žijeme.”
 • “Laskavost zkvalitňuje vztahy.”

A nyní laskavost podle známých osobností:

“Svět se mění vaším příkladem, ne vaším názorem.” (Paulo Coelho)

“Jaká moudrost může být větší než laskavost.” (Jean Jacques Rousseau)

“Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…” (Dalajláma)

“Buď projevem… laskavosti: měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.” (Matka Tereza)

“Dělejte náhodné dobré skutky, neočekávejte za to nic nazpět a věřte tomu, že se vám to někdy vrátí.” (Princezna Diana)

“Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, vlídného slova, naslouchání, objetí, komplimentů nebo starání se o druhého. Každý z nich má potenciál proměnit život.” (Leo Buscaglia)

A co znamená laskavost pro vás?

Chcete s námi zůstat 
v kontaktu

Pozvěte nás do své pošty a my vám jednou za čas pošleme
to nejzajímavější z ARTIONu.

Váš e-mail je u nás v bezpečí.

Sledujte nás

Na našem Facebooku a Instagramu se pořád něco děje.