O škole

Všechny podstatné informace hezky na jedné stránce.
Vyberte si, co vás zajímá.

Obor vzdělávání

79-41-K/41 (Gymnázium)

zahájení činnosti: 1. 9. 2022

Vzdělávací program

čtyřletý

Forma vzdělávání

denní

Školné

12 800 Kč měsíčně (s možností měsíční nebo půlroční zvýhodněné platby). 

Školné se platí po celou dobu studia žáka, tedy v 1., 2. a 3. ročníku 12 měsíců, ve 4. ročníků 10 měsíců.

Název a sídlo

Gymnázium ARTION

Mikulandská 134/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zřizovatel

PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.

Právní forma

školská právnická osoba

IČO: 14 424 991

IZO: 181 128 047

RED-IZO: 691 015 881

číslo účtu: 123-7131470207/0100 (KB)

Vize a charakteristika

Naší celoživotní profesí i láskou je umění a pedagogika. Chceme vybudovat unikátní 4leté gymnázium pro žáky, kteří se chtějí vzdělávat a poznávat svět prostřednictvím umění (tanečního, hudebního, výtvarného nebo literárního), kteří se chtějí více zaměřit na cizí jazyky a kteří namísto tradičních vzdělávacích šablon preferují projekty, dílny, stáže, „campy“ … 

Vzdělávání v ARTIONu je postaveno na tzv. autonomním učení, tedy na vlastním rozhodování a zodpovědnosti žáka za své vzdělávání i jeho výsledky. Velice důležitá je zde „umělecká složka“, avšak nikoliv kvůli profesionální produkci, nýbrž pro objevování vlastního potenciálu a uskutečňování vlastních záměrů. 
 
Propojení umělecké tvorby, projektové výuky a studijní autonomie je v českém gymnaziálním prostředí jedinečné. Cílem je dopřát žákům nejen všeobecný vzdělávací základ, ale také celostní růst jejich osobnosti, která oplývá rozumem i emoční a sociální inteligencí.

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia ARTION by měl být komunikativní i vnímavý, citlivý i odvážný, zkušený i otevřený, ponořený i nad věcí, společenský i osobitý, poučený i zvídavý, uvážlivý i rozhodný, přesvědčivý i naslouchající, činorodý i relaxující, pracující na sobě i podporující ostatní. To vše v jeho autentickém vydání ...

Po ukončení studia v ARTIONu na něj čekají:

 • VŠ a studijní programy uměleckého zaměření;
 • VŠ a studijní programy zaměřené na architekturu, design, grafiku, užité umění apod.; 
 • VŠ a studijní programy jazykového, pedagogického, psychologického, právního, manažerského (a dalšího společensko-vědního) zaměření;
 • VŠ a studijní programy zdravotnického zaměření;
 • přímé uplatnění vzhledem k rozvinutým sedmi inteligencím.

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program ARTIONu obsahuje povinné předměty:

 • Český jazyk a literatura,
 • Anglický jazyk,
 • Francouzský jazyk nebo Španělský jazyk,
 • Umělecké a vědní projekty (integrace umění, společenských věd, přírodních věd, matematiky, pohybu ...)
 • RAUT - reflexe autonomního učení a tvorby (pouze v 1. a 2. ročníku).

Od 3. ročníku nabízíme volitelné předměty:

 • OKAP - osobní kariérní projekt,
 • UPS - umělecko-pedagogický seminář,
 • KAJ - konverzační camp v angličtině,
 • PRAMEN - právo a management,
 • PEPAN - pedagogika, psychologie, anatomie.

Na začátku školního roku věnujeme čas plánování. Žáci si vytvoří mapu učení - pro oblasti, kterými projdou. Učitelé připraví studijní nabídku, ze které si žáci zvolí takové projekty nebo činnosti, kterými tuto mapu pokryjí s přihlédnutím k vlastním zájmům a potřebám.

Tím se vytvoří "galaxie projektů" pro daný školní rok. V galaxii se propojují světy umění i vědních disciplín. Některé projekty budou komplexní, jiné zase úzce zaměřené na jednu oblast. Žáci si navíc mohou zvolit svoji roli (co budou dělat a za co budou zodpovědní) i míru autonomie při svém učení (jak hodně chtějí být samostatní, anebo vedeni pedagogem). Osobní výsledky i produkty skupiny si pak podle svého uvážení založí do portfolia, které je hlavním podkladem pro tvorbu a obhajobu maturitní práce.

Chcete s námi zůstat 
v kontaktu

Pozvěte nás do své pošty a my vám jednou za čas pošleme
to nejzajímavější z ARTIONu.

Váš e-mail je u nás v bezpečí.

Sledujte nás

Na našem Facebooku a Instagramu se pořád něco děje.