Píšeme haiku

Haiku je lyrický útvar, většinou s přírodní tematikou, který je tvořen zvukomalebným trojverším s počty slabik 5-7-5 ... Jde o nejznámější formu japonské poezie. (wiki)