PROJEKTY na druhé pololetí

Projekty u nás nejsou „něčím navíc“. Naopak – tvoří páteř vzdělávání v naší škole. Některé projekty jsou úzce zaměřené na jeden druh činnosti, jiné integrují zdánlivě nesouvisející oblasti. Jejich společným znakem je výstup, který je prakticky použitelný pro život nebo pro další studium. Cizí jazyky probíhají více liniově, i když do některých projektů se prolínají také (např. anatomická angličtina).

Chcete vědět, co chystáme?

Nahá opice, aneb stručné dějiny lidstva. Projekt vychází ze stejnojmenné Harariho knihy a zaměřuje se na překvapivé zlomy v dějinách lidstva (od kognitivní revoluce a zemědělství až po genetické inženýrství). A nejde jenom o společenskovědní integraci. Navazuje na něj Homo sapiens song: projdeme, prozpíváme, prokreslíme a „prohrajeme“ dějiny molto presto.

V projektu Barva, skvrna, gesto se výtvarné umění nakonec potká i s jógou. Jádrem je vnímání barvy jako média, ať už se jedná o její vlastnosti, působení, techniky či kompozice. Impresionismus, fauvismus, Pollock, Warhol a další inspirace. Barva hraje roli i v dalším projektu Barevný svět v pasti. Tentokrát jde o matematicko-fyzikální dílnu různých experimentů pro vytvoření duhy (s pomocí kapky vody) nebo pro odvození rychlosti světla (s pomocí mikrovlnné trouby).

Na první pohled ryze češtinářský projekt -PISKY najde uplatnění vlastně v každé oblasti. Namísto pomlčky dosaďte předponu „vý“ nebo „zá“ – a máte jasno! Minucie tematicky koresponduje s předchozím projektem Čeština, můj kobylek, který byl určen především studentům s odlišným mateřským jazykem. Tady však již půjde o analytickou vstupní a výstupní inventuru „pravopisných kompetencí“.

Projekt Finance kolem nás probíhá ve spolupráci s odborníky z ČSOB. Studenti sestaví rodinný rozpočet, proniknou do rozpočtu OSVČ i firmy. To vše ve spojení s různými typy úvěrů, ale také s důchody. S rozpočtem se bude pracovat i v projektu Kam pojedu na dovolenou. Studenti budou vážit kritéria typu počasí, cesta, ubytování, strava, politická situace, historie, zajímavá místa i vlastní ekologická stopa. To v rámci Agroekologie dojde na setí, sklizeň, a nakonec i na „lámání chleba“.

AI a člověk. Zkratka pro umělou inteligenci se postupně vrývá do myšlení i emocí většiny z nás. Teď je to ještě hra, za pár měsíců nezbytnost, za pár let samozřejmost (jako dnes internet). Studenti si v tomto projektu osahají „dobrého sluhu a špatného pána“. Kreativní Artion pak zasahuje fenomén marketingu. Jak připravit strategii? Jak pracovat s nápadem? Jak natočit reels a stories? Co je to Disney strategy, guerilla marketing, flashmob?

V projektu Otisky se potká anatomie a zdravý životní styl s výtvarným uměním. Tak například barevný otisk chodidla poslouží jako podklad pro analýzu plochosti nohou. v MAT-FYZ-cis-gis-dis… zase budeme objevovat, které matematické a fyzikální veličiny stojí za zázrakem jménem hudba.

Tolik zhruba dvě třetiny z našich chystaných projektů. V příštím školním roce si budou studenti část projektů vytvářet již úplně sami, což si v menším rozsahu vyzkoušeli v rámci tzv. OTVORu. Budou si hlídat provazby na školní vzdělávací program a dojde i na větší stírání hranic mezi obory.

Už se těšíme na výstupy!

Vaše Gymnázium ARTION

Chcete s námi zůstat 
v kontaktu

Pozvěte nás do své pošty a my vám jednou za čas pošleme
to nejzajímavější z ARTIONu.

Váš e-mail je u nás v bezpečí.

Sledujte nás

Na našem Facebooku a Instagramu se pořád něco děje.