Schola Pragensis

Dneska byla velká radost být s našimi studenty na Schole Pragensis. Vidět je, jak naší školu vnímají, jak o ní mluví. Jak Artion návštěvníkům veletrhu prezentují. Co jim dává a co pro ně znamená ...

Díky!

Vaše Gymnázium ARTION