LIBĚNA NOVÁKOVÁ, MgA.

„Umění je pokus překročit hranice, a tato odvaha je zdrojem krásna“
 

Kreativita je člověku vlastní. Je to energie, která spontánně prýští z člověka v touze a potřebě tvořit, něco sdělit, něčím obohatit jiné a z umění jiných zase sytit sebe. To je TO, čím jsme jako lidští tvorové jedineční. Skrze vlastní mysl uchopit realitu a přetvořit ji v něco zcela nového. Být TVŮRCE. Umění těší, baví, dráždí, reaguje, kritizuje. A divák? Ten se baví, dráždí, rozčiluje, reaguje, kritizuje.  Umění je komunikace. Má moc... Vyžaduje však kuráž, schopnost vidět věci jinak, odvahu jít proti proudu, je-li to nezbytné a hledat...krásu a pravdu. A pracovat … tvrdě a zodpovědně.
LIBĚNA NOVÁKOVÁ

Liběna studovala na  Západočeské univerzitě v Plzni (Obor Výtvarná kultura pro SŠ a Dramatická výchova), v rámci studia absolvovala stáž na Université Paul-Valéry v Montpellier, obor Atrs Plastiques. Na vysoké škole se věnovala vedle výstav a vlastní tvorby také divadlu, především scénografii a tvorbě kostýmů, a prošla si i zkušeností s herectvím. Po absolutoriu se přestěhovala do Prahy. Navštěvovala zde kurzy na AVU a sama se věnovala pedagogické činnosti.
Volnou tvorbu vystavuje na skupinových i samostatných výstavách.
Má za sebou 8 let pedagogické praxe jako učitelka výtvarné výchovy.

Má sedmiletého syna a roční dceru.

Důležité milníky Liběniny
kariéry

2004 – absolvuje střední uměleckoprůmyslovou školu v Plzni - obor užitá malba, kde v prostředí tvůrčím a bohémském, získává první a nejdůležitější základ pro své další směřování a lásku k umění
2007-2016 –spolupráce s plzeňským divadlem Dialog, kde získává zkušenosti napříč uměleckými obory
2009 - zakončení vysokoškolského studia na pedagogické fakultě a půlroční stáž ve Francii
 
2013 – definitivní zakotvení v Praze
2015 – narození syna (nezdá se to, ale děti jsou milníkem, který vám změní život:)
2021 – narození dcery
A nyní je v Artionu.