Pavel Fiala, Mgr.

„Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“ — Dalajláma

Jsem vystudovaný dějepisář a občankář. Mám ty obory moc rád a mnohému mě naučily. Historie a společenské vědy nás obohacují o souvislosti a o komplexní pohled na svět. To je velmi důležité. V Akademii Libchavy jsem se seznámil s koučovacím přístupem a konceptem 7 inteligencí. Tento svůj objev se snažím dále předávat mladým lidem, kdy koučovací přístup nám umožňuje daleko lépe porozumět sobě samému. Koučink nás vede k důvěře a respektu v sebe a svět. Pevně věřím, že díky konceptu 7 inteligencí, který se prolíná celým studiem na Artionu, si naši žáci osvojí kompetence, se kterými obstojí ve světě i mimo školní svět.
Pavel Fiala

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějepis a základy společenských věd. Deset let působil na Karlínské obchodní akademii, kde například spolupořádal dvě konference o vzdělávání a zaváděl inovace do výuky ekonomických předmětů. Tři roky působil v alternativní Škole da Vinci. Je lektorem, zaměřuje se zejména na kurzy komunikace, tandemové výuky ale například také teambuildingy. V Akademii spirály absolvoval různé kurzy a výcviky Future leader, 1. spirála kouče, Učitel mentorem, Učitel koučem.

Důležité milníky Pavlovy kariéry

V roce 1996 do jeho života vstupuje badminton, který ho od té doby provází životem a je pro něj důležitým relaxem, vzpruhou a zábavou.

V roce 2002 se seznámil s panem profesorem Fundou, on mu ukázal, že filosofie není jen o poučkách, ale je to živý a vzrušující svět poznávání (se)

V roce 2007, kdy odpověděl na inzerát v ZŠ Vrané na pozici učitele, zjistil, že svět učení a vzdělávání je jeho místo a má v něm svou misi.

V roce 2015, kdy zjistil, že je potřeba nad školou a vzděláváním přemýšlet úplně jinak, spolupořádal dvě konference o vzdělávání, spoluzaložil platformu Učitelé z Marsu a spoluzaváděl inovace na státní obchodní akademii.

V roce 2017, kdy poprvé přijel do Libchav, seznámil se s koučovacím přístupem, tento moment mu ukázal nové možnosti jak přistupovat k učitelské profesi.

V letech 2020 až 2021 spolupracuje s Akademií Libchavy, vede kurzy pro učitele a účastní se rozvojového programu pro mladé lidi Zahrada života, potkává se s Romanou a Lubošem a setkává se s projektem ARTION.

A nyní je v Artionu.