Romana Lisnerová, PhDr., Ph.D.

„Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dostane všude.“ — Albert Einstein

Mojí celoživotní profesí a láskou je umění a pedagogika. Baví mě objevovat nové cesty a inspirace. Jako například koučovací přístup ve vzdělávání teenagerů a dospělých. Umění, koučování a moderní pedagogika mají totiž mnoho společného – otevírají člověku nové možnosti, rozvíjejí jeho kreativitu, dávají svobodu – zkrátka přinášejí inspiraci a radost. Proto jsem se rozhodla založit unikátní 4leté gymnázium pro žáky, kteří se chtějí vzdělávat a poznávat svět prostřednictvím umění (tanečního, hudebního, výtvarného) a kteří namísto tradičních vzdělávacích šablon preferují vědní projekty, moduly, dílny, „campy“ … Chci dopřát žákům nejen všeobecný vzdělávací základ, ale také celostní růst jejich osobnosti, která oplývá rozumem i emoční a sociální inteligencí.
Romana Lisnerová

Studovala na AMU v Praze, na Západočeské univerzitě v Plzni a na Karlově Univerzitě v Praze. Svým studiem získala širokou kvalifikaci. Nejprve pro mateřskou školu, poté pro základní a střední školu, a nakonec po doktorátu z pedagogiky spolupracuje s Univerzitou v Hradci Králové, a to zejména na přípravě budoucích učitelů.
Její přístup k žákům a studentům ovlivnily také další kurzy a studijní programy, např. První a druhá spirála kouče v AKADEMII Libchavy; Respektovat a být respektován s Dr. Nováčkovou; RWCT – program Čtením a psaním ke kritickému myšlení s Dr. Košťálovou; „Trvalá obnova školy“ – studium pro vedoucí pracovníky ve školství.
Má zkušenosti i s project managementem (např. vedení týmu pro nastavení systémové podpory začínajících učitelů v projektu SYPO).

Důležité milníky Romaniny kariéry

Ve svých čtrnácti letech se rozhodla být učitelkou. A o čtyři roky později se jí stala.

V letech 2003 – 2008 stála u zrodu rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro gymnázia – ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze.

V letech 2008 – 2021 pracovala jako ředitelka školy.

V roce 2014 se jí narodila vnučka Anežka, což zesílilo její zájem o svobodu v učení (Helen Parkhurst, Peter Gray).

A poté začala spolupracovat se svobodnými demokratickými školami (Donum Felix).

Od roku 2021 garantuje alternativně pojaté studium pro začínající ředitele v AKADEMII Libchavy.

A nyní je v Artionu.